Svenska

Kom, Upplev och Njut

Oförglömliga utflykter i Jakobstads skärgård. Jakobstads skärgård är varierande och vacker. Området har fantastiska gäddvatten som kan fiskas året runt. Hösten erbjuder fina möjligheter för gås- och andjakt samt jakt av andra havsfåglar. Ifall lyckan ler så kan du fånga en havsöring, gädda och gås samma dag. Detta premieras med ett diplom.

Fiskeområdet

Fiskeområdet är Kvarkens norra del och Finlands största sötvattensbassäng Larsmo-Öjasjön (85km²). Området omfattar ca 390 öar.

Öarnas medelstorlek är 30 ha. Normalt vattendjup 2-7m. Från Larsmosjön är det förbindelse till havet. Bra fiskebestånd.

Fiskarter

Huvudsakliga arter är gädda, abborre och gös. Gäddorna kan växa upp till 10kg, abborren 1kg och gösen till 7kg. Fångstfiskarnas normalstorlek varierar för gädda 1-6kg, abborre 0,1-0,6kg och för gösen 0,6kg – 3kg. Finns även chans att få lax, havsöring och sik.

Fiske och jakt

Gädda och abborre: Året runt.

Gös: 16.6–31.8

Lax: 1-30.6

Havsöring och sik: 1.9–30.11

Jaktsäsongen börjar 1.9 och fortsätter tills isen kommer.

Gåsjakt är som bäst i november-december.

Andjakt pågår från september tills isen kommer.

Fiskemetoder

Vi erbjuder nästan all slags fiske. Dom vanligast är dock spinnfiske, trolling, mete med betesfisk, jiggning och vanligt mete.

För att fiska behöver du fiskekort och den ordnar vi för hela fiskeområdet.

Regler för fisket

Behandla all fisk varsamt, använd en lämplig påse för vägning och tång när du avlägsnar kroken. Behåll endast fisk för egen daglig konsumption och högst en gädda per fiskare och dag i storleksklassen 50- 70 cm. Lokala fiskeregler hittar du på kvarkenfishing.fi eller av din värd.

Boende

Stugor 44m² och 25m². med el, vatten, bastu, kylskåp och toalett. Båt och kajak är tillgängliga.

Båtar och transport

Som båt används en Quicksilver 640 pilothouse med en 115hv Mercury. Alternativa och extra båtar vid behov. Kunderna hämtas från flygfältet och järnvägsstationen. På flygplatsen finns biluthyrning.

Fiskeguider och annan service

Lokala fiskeguider finns att få. All service inom 7 km i Jakobstads centrum.

Närmaste flygfält Karleby- Jakobstad flygfält 30km, Vasa flygfält 100km.